אלעד אני מתגעגעת אלייך מאוד ואתה חסר לי אעזור למשפחה לעכל שאתה לא כאן מתגעגת מאוד רותם רם

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down