הנה שוב אני כותב איך עבר עוד שנה אין מילים כבר מה לכתוב אז זאת תפילתי
תפילת "יזכור"
יזכור אלוהים
את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה - בדרך
את חילי צבא-הגנה-לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל.
יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה
וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות.
יהיו גבורי הדרור והנצחון הנאמנים והאמיצים
חתומים בלב ישראל לדור-דור

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down