למדנו יחד בעירוני ג´, ובימים אלו שאנחנו מתארגנים לכנס מחזור של כמעט אחרי 20 שנה מסיום הלימודים, אתה עולה שוב ושוב בזכרונותינו וליבנו דואב על אובדנך, על חיים שנקטפו בטרם עת. אתה מוזכר רבות בקבוצה שפתחנו בפייסבוק על ידי חברים קרובים וכאלה שפשוט זוכרים אותך ואת החיוך שלך והעיניים הטובות האלו אי אפשר לשכוח נוח על משכבך בשלום.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down