משתתפת בצערכם.

והקושי הגדול מכל הוא שצריך להמשיך האלה...להגעגוע והכאב רק גוברים.

שתהה נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down