אלעד, את הידיעה על מותך קיבלתי ביום הולדתי. היינו שכנים שנים רבות ולמרות שלא היינו בני אותו גיל, שמעתי עליך כל הזמן סיפורים מאמך ומאחותי יעל.המשפחות שלנו שמרו על קשר כל השנים והאובדן שלך קשה מנשוא.מחזקת את גלית, אלה, שולה, עצמון,גילי וירון ומשפחותיהם שדואגים שכולנו נזכור אותך בצורה שהכי ראויה לך.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down