אלעד.."איך נפלו גיבורים".
גיבור ישראל!
במותך על הגנת ישראל לנו החיים.
מצדיע לך אלעד.
השם ייקום דמך.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down