אלעדי,"..ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותך חלל איך נפלו גבורים.."שמואל ב יז-כז צר לי עליך אחי אלעד נעמת לי מאוד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים.זוכר את השבועות נשמה?מה עוד נשאר להגיד לך אהוב יקר "ברוך דין האמת","קדיש",וים של "תהילים"עד שב"ה משיח צדקנו בן דוד יגיע עם אליהו התשבי במהרה אמן סלה

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down