אלעד, הרגשתי צורך לכתוב שוב , אולי ההרגשה של הכתיבה משחררת משהו מבפנים. בכתיבה יש משהו מאוד זורם שאולי בחיי היום יום לא מרגישים זאת. כל כניסה לאתר ממחישה יותר ויותר את גודל האובדן.את הכאב העמוק שכרוך בלאבד אדם יקר.קשה לראות ולשמוע כמה נפש של אדם חזקה, בכמה אנשים נפשך נגעה.מקווה שהגעת למקום שיש בו רק טוב. למקום שאתה ראוי להיות בו. את חסר....

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down