אלעדי,בימים אלה אני עושה קורס ברכיבה טכנית -רכיבת שטח של "עז הרים"
כל כך רצינו לעשות את הקורס ביחד.
כל פעם אחרי שיעור אין אדם בעולם יותר ממך שאני רוצה להתקשר אליו ולחלוק את החוויה.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down