אלעדיק, אתמול היה פה יום הזכרון בניירובי קנייה ודברנו עליך, הזכרנו אותך ונזכרנו בך... מתגעגעים מאוד גם אחרי כל כך הרבה זמן... אני ונמרוד מזכירים אותך הרבה ואוהבים אותך גם ביום הזכרון אבל גם בימים אחרים, רגילים כאלה...
יהי זכרך ברוך
אתי, או בשבילך פלא

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down