היה קף, ועדיין קף מאוד
בקבר.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down