אלעד היקר!

"עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, מתוכם תשעה לקחה ירושלים ורק אחד העולם כולו", כמאמר חז"ל.
וכעת, היופי הזה, הוא כל כך חסר... כי אתה, ילד יקר - לא איתנו כאן...
וכמוהו כמוך, יפה הנפש והתואר, כזה שהתאפיין בהשלמה הרמונית של השגה פנימית רוחנית ומיוחדת כל כך המבטאת שלמות אידיאלית ואינדיווידואליות שרק מעטים - כמוך זוכים לה. ולנו הייתה הזכות הגדולה לגעת בה... ולו במעט...
יהי זכרך ברוך!

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down