כמה דברים לא סיפרתי לך...איך הפסדתי אותך...אני בטוח שמאיפושהו אתה מלווה אותי ועוזר כמו שפעם עשית

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down