אני כולי בצמרמורות ומחשבות על איך זה שנפל גיבור חייל ממש פרח בגן, אב בעל בן ואח אני משתתפת בצערכם

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down