לאלה:
דעי לך שאביך אלעד היה מישהו מאוד מיוחד.
כל כך מיוחד שגם בחסרונו הוא עדיין כל כך נוכח.
שמרי אותו תמיד בלב ולא תרגישי שום חסך.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down