אלעד-חברי,אתה חסר לי מאוד.החיוך,השקט,היושר,ההגינות-אין ולא יהיה לי עוד עובד מסור ומוצלח כמוך,מתגעגע מאוד.

מוזמנים.ות לכתב כמה מילים
chevron-down